ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Η διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών & προτύπων, λειτουργεί συμπληρωματικά στους κανόνες δικαίου που συγκροτούν το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο που διέπει τις προμήθειες στον χώρο της Υγείας.
 
Προέχοντες σκοποί της διαδικασίας αυτής είναι η απολύτως διαφανή διαβούλευση της Αναθέτουσας Αρχής με τους ενδιαφερόμενους εγχώριους & διεθνείς προμηθευτές και τις ενώσεις αυτών, καθώς και η πλήρη διαφώτιση της ως προς τις ιδιότητες των προϊόντων & υπηρεσιών που πρόκειται να προμηθευτεί.
 
Ως εκ τούτου, ευελπιστούμε για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων προμηθευτών στην εν λόγω διαδικασία, συνδράμοντας στην προσπάθεια διαμόρφωσης συνθηκών υγειούς ανταγωνισμού & βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών & προτύπων.
 
Τέλος, σας επισημαίνουμε ότι στη αριστερή πλευρά της σελίδας βρίσκονται αναρτημένες οι υπό διαβούλευση τεχνικές προδιαγραφές & πρότυπα.

Παροχή σίτισης των ασθενών και του εφημερεύοντος προσωπικού του ΨΝΑ

Σχόλια 

  • Το συγκεκριμένο κείμενο είναι το αποσταλέν με e-mail από την εταιρεία ΠΟΤ ΚΑΙ ΠΑΝ ΦΟΥΝΤΣΕΡΒΙΣ στο Νοσοκομείο και όχι το αναρτηθέν στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ

           ΠΟΤ ΚΑΙ ΠΑΝ ΦΟΥΝΤΣΕΡΒΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

 

         ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (2η φάση)

 

 Αερόψυκτο Ψυκτικό Συγκρότημα 

Διαμόρφωση υπαρχοντως χώρου εγκατάστασης Αξονικού Τομογράφου

Είδη ένδυσης και υπόδησης ασθενών

Είδη κλινοστρωμής

Φορεία ασθενοφόρων

Εξοπλισμός των Γιατρών

Βιοϊατρική Τεχνολογία

Προμήθεια Συστήματος Ηλεκτρομυογραφίας

  • Διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΥΟΓΡΑΦΙΑΣ 

Σχόλια

  • INNOVA MEDICAL
  • Διενέργεια τελικής φάσης δημόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΥΟΓΡΑΦΙΑΣ 

Υλικό και λογισμικό πληροφορικής

Καθαριότητα των χώρων εντός και εκτός του Ψ.Ν.Α και Περιβάλλοντα χώρου αυτού

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ  Β ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΨΝΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΥΤΩΝ

Παρατηρήσεις - Σχόλια