ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ

06 Ιουν 2023 2:06 PM
Κατηγορία: Δελτία Τύπου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΣΤΟ ΨΝΑ

Με την αριθμ. πρωτ. ΔΠΑΠ 64676/1-11-2022 Απόφαση Διοικητή της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου και με την αριθμ. 2/30-1-2023 (ΔΙΟΙΚ. ΘΕΜΑ 1ο) Απόφαση Δ.Σ. του Ψ.Ν.Α. εγκρίθηκε η λειτουργία Απογευματινών Εξωτερικών Ιατρείων (στο εξής Απ.Ε.Ι.) στο Νοσοκομείο μας.

Στο αρχικό διάστημα λειτουργίας τους θα απασχοληθούν και θα δέχονται επισκέψεις οι Ιατροί με ειδικότητα Ψυχιάτρου.

Τα Απ.Ε.Ι. θα λειτουργούν από Δευτέρα έως Παρασκευή (εκτός αργιών) από 15.30 έως 20.00 στο κτίριο επί της οδού Πειραιώς 114 - Αθήνα (περιοχή Γκάζι) στον Α’ όροφο και στον ίδιο χώρο, όπου έως σήμερα λειτουργούν και τα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία.

Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας τους ορίστηκε η 16/6/2023.

Οι ενδιαφερόμενοι για κλείσιμο ραντεβού και την γενικότερη ενημέρωσή τους που αφορά τους όρους και κανόνες λειτουργίας των Απ.Ε.Ι. μπορούν να επικοινωνούν με το προσωπικό της Γραμματείας στο τηλέφωνο 2105244518.

Τις ημερομηνίες από 12/6/2023 έως και 15/6/2023 θα κλείνονται ραντεβού κατά τις πρωινές ώρες από 8.00 έως 14.00 στην πιο πάνω τηλεφωνική γραμμή, ενώ από 16/6/2023 και μετά, από 15.30 έως 20.00.

Οι ειδικότητες - βαθμοί των Ψυχιάτρων που απασχολούνται στα Απ.Ε.Ι. και οι αντίστοιχες αμοιβές τους για την πραγματοποίηση επίσκεψης από ιδιώτες, σύμφωνα με την αριθμ. οικ. 72944/1-8-2013 Κοινή Υπουργική Απόφαση είναι οι ακόλουθες:

Συντονιστής Διευθυντής                            64,00 €

Διευθυντής                                                60,00   €

Επιμελητής Α’                                           48,00   €

Επιμελητής Β’                                           36,00   €

Η καταβολή του κόστους επίσκεψης μπορεί να πραγματοποιείται (και θεωρείται προτιμότερο) με χρεωστική/πιστωτική κάρτα μέσω μηχανήματος POS ή μετρητοίς και θα εκδίδεται για τον εξεταζόμενο ονομαστική απόδειξη είσπραξης.

 

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ Ψ.Ν.Α.

DESPOINA TSAGDI

06/06/2023 13:40

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΣΑΓΔΗ