ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Η Διοικητική-Οικονομική Υπηρεσία λειτουργεί υπό την εποπτεία της Διευθύντριας κας Ράικου Χριστίνας η οποία είναι υπεύθυνη για την αξιοποίηση και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, των διοικητικών διαδικασιών και των πόρων του Νοσοκομείου για την ανάπτυξη υποστηρικτικών μηχανισμών που αποσκοπούν στην εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου.


Άμεσος προϊστάμενος 
Διοικήτρια : Τσαγδή Δέσποινα