ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Η Ανώτερη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) του Ψ.Ν.Α. «ΔΑΦΝΙ», στεγάζεται στο ισόγειο αυτόνομο κτήριο «ΔΙΑΔΡΟΜΗ», εντός του χώρου του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου.

Παρέχει στους σπουδαστές τη δυνατότητα να συνδέουν τη θεωρητική κατάρτιση με την πράξη άμεσα, αφού από την πρώτη μέρα των Σπουδών τους βρίσκονται στο αυθεντικό περιβάλλον μάθησης που είναι το νοσοκομείο και οι δομές του.

Διαθέτει 3 μεγάλες αίθουσες διδασκαλίας προσαρμοσμένες στην εκπαίδευση ενηλίκων με τα κατάλληλα εποπτικά μέσα: Πίνακες, προπλάσματα, διδακτικοί χάρτες, διαφανοσκόπια, Η/Υ, προβολείς διαφανειών βιντεο, προτζέκτορες, βιβλιοθήκη, διαδίκτυο, και πλήρως εξοπλισμένα Εργαστήρια Νοσηλευτικής. Τουαλέτα ΑΜΕΑ και τουαλέτες για τους καταρτιζόμενους και τους εκπαιδευτικούς.

Όλα τα γραφεία εκπαιδευτών διαθέτουν Η/Υ και πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Το εκπαιδευτικό υλικό αναρτάται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα openeclass.Η γραμματεία διαθέτει scanner, φωτοτυπικό μηχάνημα και fax.

Διαθέτει ειδικό χώρο για τα διαλείμματα των καταρτιζομένων καθώς και δεύτερο χώρο οικονομείοΚαταρτιζομένων ψυγείο.

 

 

Δείτε Περισσότερα