Ψυχιατρική Ειδικότητα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2018-19 ΤΟΥ Ψ.Ν.Α. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ

Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία για την εκπαίδευση των ειδικευομένων ψυχιατρικής, το Επιστημονικό Συμβούλιο του Ψ.Ν.Α. ενέκρινε το εξής πρόγραμμα για το εκπαιδευτικό έτος 2018-19:

 

Α. ΚΥΚΛΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ:

1. ΘΕΜΑΤΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ (επισυνάπτεται το αναλυτικό πρόγραμμα). Τα μαθήματα θα γίνονται κάθε Πέμπτη στις 12.00-15.00 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Ο μέγιστος αριθμός απουσιών είναι πέντε (5). Κάθε ειδικευόμενος ψυχιατρικής στη διάρκεια της ψυχιατρικής του εκπαίδευσης υποχρεούται να έχει παρακολουθήσει τουλάχιστον έναν πλήρη κύκλο μαθημάτων.

2. ΨΥΧΟΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ Υπεύθυνος μαθήματος είναι ο κ. Χ. Τουλούμης. Τα μαθήματα θα γίνονται κάθε Τρίτη στις 09.30-11.00 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Ο μέγιστος αριθμός απουσιών είναι πέντε (5). Κάθε ειδικευόμενος ψυχιατρικής στη διάρκεια της ψυχιατρικής εκπαίδευσης υποχρεούται να έχει παρακολουθήσει τουλάχιστον έναν πλήρη κύκλο μαθημάτων.

3. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΨΥΧΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ. Υπεύθυνος του μαθήματος είναι ο κ. Δουζένης. Ετήσιος κύκλος μαθημάτων. Τα μαθήματα γίνονται στο Αττικό Νοσοκομείο, την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα(απαιτείται επικοινωνία με τον υπεύθυνο). Παρέχεται πιστοποιητικό παρακολούθησης.

 

Β. ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Οι κλινικοί του Ψ.Ν.Α. παρέχουν μία σειρά εκπαιδευτικών κύκλων που είναι επιθυμητό να παρακολουθήσουν οι ειδικευόμενοι ψυχιατρικής για την πληρέστερη εκπαίδευσή τους και ειδικά αυτούς που αφορούν θέματα ψυχοθεραπείας. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί κύκλοι για το εκπαιδευτικό έτος 2018-19 είναι οι ακόλουθοι (απαιτείται επικοινωνία με τον υπεύθυνο):
1.«Σεμινάριο Λακανικής Ψυχανάλυσης». Υπεύθυνη Ε. Μόλαρη

2. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ : «Εισαγωγή στην Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεία». Υπεύθυνη Γ. Ισακίδου

3. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ : «Εισαγωγικά μαθήματα στην Ομαδική Ανάλυση». Υπεύθυνη Ε. Σεγρέδου

4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ 18ΑΝΩ. 5.ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ. Υπεύθυνη Κ. Χαραλαμπάκη

Με εκτίμηση,

Η Επιτροπή Εκπαίδευσης και Βιβλιοθήκης του Ψ.Ν.Α.

Ε. Μόλαρη, Γ. Ισακίδου, Γ. Φλούδας, Ν. Κράνος
 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ

Εισαγωγή στην Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεία

Εισαγωγικά Μαθήματα στην Ομαδική Ανάλυση

Σεμινάριο Λακανικής Ψυχανάλυσης