Προσωπικό

ΜΟΝΙΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ Σ.Α.Ε.Κ. Ψ.Ν.Α. «ΔΑΦΝΙ» - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 • Κα Κοντογιάννη Βασιλική – Διευθύντρια Σ.Α.Ε.ΚΨ.Ν.Α-ΠΕ18 Εκπαιδευτικός Νοσηλευτικής (Med)-Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων
  Τηλ:2132054397.
 • Κα Μπιλίρη Παναγιώτα - ΠΕ18 Εκπαιδευτικός Νοσηλευτικής (Msc)
  τηλ:2132054176
 • Κα Καραΐσκου Αποστολία – ΠΕ18 Εκπαιδευτικός Νοσηλευτικής (Msc) Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων
  τηλ:2132054171
 • Κος Πολυκανδριώτης Τζαννής - ΠΕ18 Εκπαιδευτικός Νοσηλευτικής, RNMH, PGDip (Ed), MSc, Εκπαιδευτής Ενηλίκων


ΠΛΗΡΩΣ ΑΠΕΣΠΑΣΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ Σ.Α.Ε.Κ Ψ.Ν.Α. «ΔΑΦΝΙ» - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 • Κος Παναγιωτίδης Ευστάθιος Τ.Ε. Νοσηλευτής (Msc) Εκπαιδευτής ΣΑΕΚ
  2132054396


ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Κα Κατσαρού Σταυρούλα
Τηλ:2132054177 FAX:2132054176

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :
Σ.Α.Ε.Κ. Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής
Λεωφόρος Αθηνών 374
Χαϊδάρι- Αθήνα Τ.Κ. 124 62
E-mail : secepas@psyhat.gr

Ώρες λειτουργίας της Σ.Α.Ε.Κ. Ψ.Ν.Α. «ΔΑΦΝΙ»-: 800΄ π.μ – 1400΄ μ.μ,
από Δευτέρα έως Παρασκευή (εκτός επίσημων Αργιών).