05 Μαΐου 2023 - Ημερίδα της Μονάδας Απεξάρτησης για το αλκοόλ