Επίσκεψη του Προέδρου της Ειδικής Επιτροπής των δικαιωμάτων των ατόμων με ψυχικές διαταραχές του Υπουργείου Υγείας