Επίσκεψη εκπροσώπου Π.Ο.Υ. και πρώην υπουργού υγείας της ουγγαρίας στο ΨΝΑ