ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

# Ημ/νία Υποβολής Τίτλος
41 30 Μαρ 2021 41.21 Δημόσιο τακτικό διαγωνισμόσύμφωνα με το Π.Δ.715/79 & Ν. 4242/14 στις 19-4-2021 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00-11.00, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές, για τη μίσθωση διαμερίσματος συνολικής μικτής επιφανείας 120 τ.μ. περίπου σε κεντρικό σημείο
42 22 Μαρ 2021 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
43 22 Μαρ 2021 Δημόσιος διαγωνισμός για τη μίσθωση ενός αυτοτελούς κτιρίου
44 22 Μαρ 2021 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθμός Διακήρυξης: 29.21 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗN ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ
45 17 Μαρ 2021 Διεθνής ανοικτός επαναληπτικός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια εξοπλισμών
46 12 Μαρ 2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
47 11 Μαρ 2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ (50) ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ
48 11 Μαρ 2021 23.21 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ(ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ), ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
49 11 Μαρ 2021 141.20 ΑΝΟΙΚΤΟΣ HΛEKTΡONIKOΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ME ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) ΤΡΟΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 140 ΦΟΡΗΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ -“LAPTOP”, ΓΙΑ TIΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΨΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΥΤΟΥ
50 10 Μαρ 2021 Δημόσιος α΄ επαναληπτικός διαγωνισμός για τη μίσθωση ενός αυτοτελούς κτιρίου