Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για εταιρεία υποστηρικτικών υπηρεσιών σε θέματα πληροφορικής