Πρόσκληση για την ανάδειξη ετήσιου αναδόχου αποφράξεων & καθαρισμού φρεατίων