Πρόσκληση για προσφορά για έλεγχο και αγορά πυροσβεστήρων