ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΕΑ