Δημόσιος τακτικός διαγωνισμός για τη μίσθωση διαμερίσματος