Δημόσιος τακτικός διαγωνισμός για τη μίσθωση αυτοτελούς κτιρίου