ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Δημόσιος Τακτικός διαγωνισμός με γραπτές σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με το Π.Δ.715/1979 και τον Νόμο 4242/14 στις στις 25-11-21 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00-11.00, για την εύρεση κτιρίου στον 3ο ΤΟ.Ψ.Υ. και συγκεκριμένα στους Δήμους Αγίας Βαρβάρας, Κορυδαλλού, Νίκαιας- Ρέντη, Ασπροπύργου, Ελευσίνας , Μάντρας- Ειδυλλίας, Μεγαρέων καθώς και στους 1ο, 2ο, 7ο,και 9ο ΤΟ.ΨΥ. Συγκεκριμένα: 1ος Τομέας περιοχές κάλυψης: Αιγάλεω, Περιστερίου, Χαϊδαρίου, Πετρούπολης. 2ος Τομέας περιοχές κάλυψης: Πειραιώς, Κερατσινίου- Δραπετσώνας, Περάματος και Περιφερειακή Ενότητα Νήσων. 7ος Τομέας περιοχές κάλυψης: Γαλατσίου, Φιλοθέης-Ψυχικού, 4ο Δ.Δ Δήμου Αθηναίων, 5ο Δ.Δ Δήμου Αθηναίων, 6ο Δ.Δ Δήμου Αθηναίων. 9ος Τομέας περιοχές κάλυψης: Μοσχάτου-Ταύρου, Καλλιθέας, Π. Φαλήρου, 1ο Δ.Δ Δήμου Αθηναίων, 3ο Δ.Δ Δήμου Αθηναίων, για τη μεταστέγαση του Ξενώνα επί της οδού Χέυδεν, για εννέα έτη με δυνατότητα παράτασης κατόπιν συμφωνίας των συμβαλλομένων μερών, συνολικής μικτής επιφάνειας 450 τ.μ. περίπου, με τις ίδιες τεχνικές προδιαγραφές της με αρ. 15ης/7-8-2020 (ΘΕΜΑ 8ο ) απόφασης Δ.Σ. του Νοσοκομείου και προϋπολογισθείσας δαπάνης 43.000,00 € ετησίως.

Κατηγορία: Διαγωνισμοί