ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2022 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 

« Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2022 που αφορά στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,  συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση του υποέργου 2: «Δράσεις υποστήριξης με στόχο ανάπτυξη δομών Κοινωνικής Επιχειρηματικότητα με προθεσμίες υποβολής αιτήσεων από 09-02-2022 έως και 18-02-2022»

  α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 10.06.2021

  β. ΨΝΑ ΣΟΧ 1 2022