ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

# Ημ/νία Υποβολής Τίτλος
1 06 Ιουν 2024 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 90 Τ.Μ ΣΤΟΝ 7ο ΤΟ.Ψ.Υ
2 06 Ιουν 2024 ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΠΛΥΣΗΣ & ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
3 05 Ιουν 2024 Δημόσιος επαναληπτικός διαγωνισμός για τη μίσθωση ακινήτου
4 03 Ιουν 2024 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 90 Τ.Μ ΣΤΟΝ 7ο ΤΟ.Ψ.Υ
5 03 Ιουν 2024 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 450 Τ.Μ ΣΤΑ ΟΡΙΑ 5ου ΤΟΜΕΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
6 29 Μάιος 2024 Ανοικτός διεθνής διαγωνισμός για την ανάδειξη προμήθειας τροφίμων
7 29 Μάιος 2024 Δημόσιος διαγωνισμός για τη μίσθωση ενός διαμερίσματος
8 29 Μάιος 2024 Δημόσιος επαναληπτικός διαγωνισμός για τη μίσθωση διαμερίσματος
9 29 Μάιος 2024 Διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάδειξη προμηθευτή πετρελαίου θέρμανσης
10 29 Μάιος 2024 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 350Τ.Μ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΤΗΣ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΝΕΦΕΛΗ ΓΙΑ 12 ΕΤΗ