ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

# Ημ/νία Υποβολής Τίτλος
1 02 Δεκ 2020 Δημόσιος β’ επαναληπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός για τη μίσθωση αυτοτελούς κτιρίου
2 01 Δεκ 2020 Πρόσληψη προσωπικού στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ 2014 -2020»
3 01 Δεκ 2020 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
4 26 Νοε 2020 Δημόσιος τακτικός διαγωνισμός για τη μίσθωση αυτοτελούς κτιρίου
5 26 Νοε 2020 Δημόσιος τακτικός διαγωνισμός για τη μίσθωση αυτοτελούς κτιρίου
6 26 Νοε 2020 Δημόσιος β’ επαναληπτικός  διαγωνισμός
7 24 Νοε 2020 130.20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ
8 24 Νοε 2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 113.20 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗN ΔΙΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Ψ.Ν.Α. & ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΥΤΟΥ
9 11 Νοε 2020 Δημόσιος διαγωνισμός για τη μίσθωση ακινήτου
10 11 Νοε 2020 Δημόσιος β’ επαναληπτικός διαγωνισμός για τη μίσθωση αυτοτελούς κτιρίου