ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

# Ημ/νία Υποβολής Τίτλος
1 06 Ιουλ 2022 Δημόσιος επαναληπτικός διαγωνισμός σύμφωνα με το Π.Δ. 715/1979 βάσει σφραγισμένων προσφορών στις 18-7-2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00-11.00, για τη μίσθωση ενός ακινήτου 450-500 τ.μ. περίπου στον Δήμο της Αθήνας και στους όμορους Δήμους αυτού
2 06 Ιουλ 2022 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Ή ΣΕ ΟΜΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ
3 29 Ιουν 2022 Mίσθωση ενός αυτοτελούς κτιρίου για δώδεκα έτη με δυνατότητα παράτασης κατόπιν συμφωνίας των συμβαλλομένων μερών, συνολικής μικτής επιφανείας 450 τ.μ. περίπου εντός των περιοχών Ζωγράφου, Γκύζη, Αμπελοκήπων
4 27 Ιουν 2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια Εξοπλισμού Μέσων Ατομικής Προστασίας
5 24 Ιουν 2022 Επαναπροκήρυξη επτά (7) θέσεων ΣΟΧ2/2022 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020», Υποέργο: «Μονάδα Σωματικής Αποτοξίνωσης στην Περιφέρεια Αττικής
6 17 Ιουν 2022 Πίνακες κατάταξης επιλογής προσωπικού της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 3/2021, ειδικότητας Τ.Ε. Επισκεπτών/τριών Υγείας (κωδικός θέσης 102)
7 16 Ιουν 2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ PACS
8 15 Ιουν 2022 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 35174/08-12-2021, ΣΟΧ 1/2022, ΥΠΟΕΡΓΟ (2) ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
9 08 Ιουν 2022 Δημόσιος τακτικός  διαγωνισμός για τη μίσθωση τριών (3) διαμερισμάτων
10 03 Ιουν 2022 2ος ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ,