ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

# Ημ/νία Υποβολής Τίτλος
1 07 Ιουν 2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΜΕΝΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΤΟΥ ΨΝΑ
2 06 Ιουν 2023 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΤΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ
3 30 Μάιος 2023 Πρόσκληση για την ανάδειξη αναδόχου/ων χορηγητή/ων προμήθειας αναλώσιμου υγειονομικού υλικού
4 29 Μάιος 2023 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 500 Τ.Μ ΣΤΟΝ 1ο ΤΟΨΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
5 25 Μάιος 2023 Δημόσιος διαγωνισμός για τη μίσθωση ενός αυτοτελούς κτιρίου
6 23 Μάιος 2023 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΚΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ 12 ΕΤΗ
7 19 Μάιος 2023 Δημόσιος τακτικός διαγωνισμός για τη μίσθωση ακινήτου
8 04 Μάιος 2023 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΝΟΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
9 27 Απρ 2023 Δημόσιος τακτικός διαγωνισμός για τη μίσθωση ενός αυτοτελούς κτιρίου
10 27 Απρ 2023 Δημόσιος επαναληπτικός διαγωνισμός για τη μίσθωση ενός διαμερίσματος