ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 90 Τ.Μ ΣΤΟΝ 7ο ΤΟ.Ψ.Υ