Εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευση λόγω Covid-19

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΣΤΟ Δ.Ι.Ε.Κ. Ψ.Ν.Α (ΔΑΦΝΙ)

Στο Δ.Ι.Ε.Κ του Ψ.Ν.Α, με την έγκριση της Διοίκησης και την υποστήριξη του Τμήματος Πληροφορικής, κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19 τα θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα διεξήχθησαν με 100% σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω σύγχρονων εργαλείων.

Καθημερινώς μετά το τέλος των μαθημάτων γινόταν ανάρτηση του εκπαιδευτικού υλικού (Βιβλία σε ψηφιακή μορφή, παρουσιάσεις και εκπαιδευτικά βίντεο), σε όλα τα μαθήματα και αποστολή εργασιών στους καταρτιζόμενους.