ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ, ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ, ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2020-2022