ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 154.23 (ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ) « Υποβολής προσφοράς/ων για την ανάδειξη αναδόχου/ων προμήθειας ειδών εστίασης