ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΧΟΡΗΓΗΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ψ.Ν.Α