ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΜΕΝΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΤΟΥ ΨΝΑ