ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟ-ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ & ΑΓΟΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΦΟΡΗΤΩΝ & ΟΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ Ψ.Ν.Α