ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΕΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΑΡΚΑΣ SHARPE ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ