Εγκαταστάσεις - Εξοπλισμός

Το Δ.ΙΕΚ του ΨΝΑ «ΔΑΦΝΙ», στεγάζεται στο ισόγειο αυτόνομο κτήριο «ΔΙΑΔΡΟΜΗ», εντός του χώρου του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου.

Παρέχει στους σπουδαστές τη δυνατότητα να συνδέουν τη θεωρητική κατάρτιση με την πράξη άμεσα, αφού από την πρώτη μέρα των Σπουδών τους βρίσκονται στο αυθεντικό περιβάλλον μάθησης που είναι το νοσοκομείο και οι δομές του.

Διαθέτει 3 μεγάλες αίθουσες διδασκαλίας προσαρμοσμένες στην  εκπαίδευση ενηλίκων με τα κατάλληλα εποπτικά μέσα: Πίνακες, προπλάσματα, διδακτικοί χάρτες, διαφανοσκόπια, Η/Υ, προβολείς διαφανειών βιντεοπροτζέκτορες, βιβλιοθήκη, διαδίκτυο, εξοπλισμένα Εργαστήρια Νοσηλευτικής.

Η γραμματεία διαθέτει scanner, φωτοτυπικό μηχάνημα και fax.

Διαθέτει ειδικό χώρο για τα διαλείμματα των καταρτιζομένων καθώς και δεύτερο χώρο οικονομείο Καταρτιζομένων ψυγείο.