Διεθνής ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια επίπλων