Διεθνής ανοικτός επαναληπτικός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια εξοπλισμών