Διαγωνισμός για την μίσθωση ενός αυτοτελούς κτιρίου