ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 60 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΣ NAS

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Τελική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών είναι η 15/3/2019 και ώρα 12:00 μμ.

Οι προσφορές θα είναι σφραγισμένες και θα κατατεθούν στο πρωτόκολλο του νοσοκομείου.
 

Σχετικά Αρχεία: PDF icon 60ypologistes.pdf
Κατηγορία: Διαγωνισμοί