ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 400ΤΜ ΟΡΙΑ 1ου και 3ου ΤΟΨΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 126.23 

Μίσθωση ενός αυτοτελούς κτιρίου με τη διαδικασία της απευθείας συμφωνίας, στις 16-10-23, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00-11.00 π.μ, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με το Π.Δ. 715/1979 & τον Ν.4242/14, μικτής επιφανείας 400 τ.μ., στα όρια του 1ου και 3ου Τ.Ο.Ψ.Υ. Αττικής και συγκεκριμένα, αντίστοιχα στα όρια των Δήμων Αιγάλεω-Περιστερίου- Χαϊδαρίου- Πετρούπολης και Αγ. Βαρβάρας, Κορυδαλλού, Νίκαιας-Ρέντη, Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Μάντρας/Ειδυλλίας, Μεγαρέων, για τρία έτη, ετήσιας προϋπολογισθείσας δαπάνης 33.000,00€, για τη μεταστέγαση των φιλοξενουμένων από το ακίνητο επί της οδού Αθ. Διάκου 36- Αγ. Βαρβάρα (Οικοτροφείο «Οδύσσεια»).

Κατηγορία: Διαγωνισμοί