Δημόσιος τακτικός διαγωνισμός για τη μίσθωση ενός διαμερίσματος (κατοικία)