Δημόσιος τακτικός διαγωνισμός για τη μίσθωση ενός αυτοτελούς κτιρίου

Διακήρυξη 84.23/20-6-23 

Δημόσιος τακτικός διαγωνισμός  με γραπτές σφραγισμένες προσφορές  στις 12-7-2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00-11.00 για τη μεταστέγαση των Ξενώνων ΝΕΦΕΛΗ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑ

Δημόσιος τακτικός διαγωνισμός με γραπτές σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με το Π.Δ. 715/79 & τον Ν. 4242/14, στις 12-7-2023, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 10.00-11.00,για τη μίσθωση ενός αυτοτελούς κτιρίου συνολικής μεικτής επιφάνειας 700 τ.μ. περίπου, για δώδεκα (12) έτη, με  διεύρυνση των ΤΟ.ΨΥ. και συγκεκριμένα 7 ου Τ.Ο.Ψ.Υ Αττικής  και συγκεκριμένα του  5ου Δημοτικού Διαμερίσματος του Δήμου Αθηναίων, 6ου Δ.Δ Δήμου Αθηναίων,  του 8ου ΤΟ.Ψ.Υ. Αττικής  και συγκεκριμένα εντός των ορίων του Δήμου Παπάγου, Χολαργού, Βύρωνα, Καισαριανής, Υμηττού, Ζωγράφου, Δάφνης και της 7ης Δημοτικής Ενότητας του Δήμου Αθηναίων που περιλαμβάνει τις περιοχές Αμπελόκηποι, Πολύγωνο, Γουδί, Γκύζη, Πεδίον Άρεως, Ευελπίδων, Νέα Κυψέλη, Πολύγωνο και Γηροκομείο, του 9ου ΤΟ.ΨΥ. εντός των ορίων του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου, Π. Φαλήρου, 1ου Δ.Δ. Δήμου Αθηναίων, 3ου Δ.Δ Δήμου Αθηναίων και του 10ου ΤΟ.ΨΥ. εντός των ορίων του Δήμου Αγ. Δημητρίου, Ηλιούπολης, Ν. Σμύρνης και του 2ου Δ.Δ. Δήμου Αθηναίων για τη μεταστέγαση των Ξενώνων «ΕΣΤΙΑ» και «ΝΕΦΕΛΗ». Έκαστος ξενώνας θα στεγάζεται σε χώρο 350 τ.μ. περίπου, ετήσιας προϋπολογισθείσας δαπάνης 65.000,00 € συμπεριλαμβανομένου χαρτοσήμου 3,6%

Κατηγορία: Διαγωνισμοί