Δημόσιος τακτικός  διαγωνισμός για τη μίσθωση τριών (3) διαμερισμάτων