Δημόσιος επαναληπτικός διαγωγωνιανός για τη μίσθωση ενός αυτοτελούς κτιρίου