Δημόσιος διαγωνισμός για τη μεταστέγαση των φιλοξενούμενων από τον Ξενώνα ΑΝΤΙΓΟΝΗ.