Δημόσιος διαγωνισμός για τη μίσθωση αυτοτελούς ακινήτου