ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 100τ.μ ΣΤΟΝ 9ο ΤΟ.Ψ.Υ

Διακήρυξη 12.24 /6-2-24  

Δημόσιος τακτικός διαγωνισμός με γραπτές σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με το Π.Δ 715/1979 & και τον Ν. 4242/14, στις 4/03/24 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00-11:00 για τη μίσθωση ενός διαμερίσματος (κατοικία), για δώδεκα (12) έτη,συνολικής μικτής επιφανείας 100 τ.μ. περίπου τ.μ. περίπου στον 9ο ΤΟ.Ψ.Υ. (Δήμοι Μοσχάτου-Ταύρου, Καλλιθέας, Π. Φαλήρου, 1ο Δ.Δ. Δήμου Αθηναίων και 3ο Δ.Δ. Δήμου Αθηναίων) και κατά προτίμηση στον Δήμο Καλλιθέας  ή σε όμορους δήμους  και να έχει εύκολη πρόσβαση σε αστική συγκοινωνία και  κατά προτίμηση στο Μετρό, με ετήσια προϋπολογισθείσα δαπάνη 10.000,00€, συμπεριλαμβανομένου χαρτοσήμου 3,6%,.για  τη μεταστέγαση των φιλοξενούμενων από το διαμέρισμα επί της οδού Δημοσθένους 200 στην Καλλιθέα.

Κατηγορία: Διαγωνισμοί