ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 500Τ.Μ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ-ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΜΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ

ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  7.24

Δημόσιος τακτικός διαγωνισμός με γραπτές σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με το Π.Δ. 715/1979 & τον Ν.4242/14 στις 5-3-2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00-11.00 π.μ. για τη μίσθωση ακινήτου συνολικής μικτής επιφανείας 500 τ.μ. περίπου, για τη μεταστέγαση των φιλοξενουμένων του Ειδικού Προγράμματος Απεξάρτησης Γυναικών του 18ΑΝΩ, στον Δήμο Αθηναίων, Δήμο Ψυχικού και όμορους Δήμους τους, για δώδεκα έτη, ετήσιας προϋπολογισθείσας δαπάνης 54.000,00€.

Κατηγορία: Διαγωνισμοί