ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΝΟΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ