ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 20 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ