ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΨΥΧΙΚΑ ΑΣΘΕΝΩΝ