ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΧΟΡΗΓΗΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ