ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ XOΡΗΓΗΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑΟΥΡΤΙΟΥ, ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ, ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ, ΓΙΑ TIΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ψ.Ν.Α