«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΥ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΕΚ Ψ.Ν.Α.»