Ψυχιατρική Νοσηλευτική Ειδικότητα

Η Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας - Ψυχιατρική Νοσηλευτική ως επιστήμη είναι:

  • Εμπειρική, επειδή κάνει παρατηρήσεις.
  • Περιγραφική, επειδή αναφέρει συστηματικά τις παρατηρήσεις.
  • Θεωρητική, διότι επιλέγει, ταξινομεί και διατυπώνει λογικά και περιληπτικά ορισμένα σημαντικά χαρακτηριστικά των γεγονότων και στοιχείων που παρατηρεί.
  • Συνθετική - Προοδευτική, καθότι διορθώνει, διευρύνει, αναμορφώνει και τελειοποιεί παλιές θεωρίες κάτω από το φως νέων δεδομένων.

O  πολυδιάστατος ρόλος και το εύρος των αρμοδιοτήτων του Νοσηλευτή Ψυχικής Υγείας απαιτούν σύγχρονες γνώσεις, κλινικές δεξιότητες και καθημερινή  ενημέρωση κ εκπαίδευση στην συνεχή ανάπτυξη της Ψυχιατρικής επιστήμης.

Στην προσπάθεια μας, να δύνανται οι Νοσηλευτές του Ψ.Ν.Α  να ανταποκρίνονται με επιτυχία στις απαιτήσεις του ρόλου τουs και να παρέχουν υψηλής ποιότητας νοσηλευτική φροντίδα, λειτουργούμε στο Νοσοκομείο μας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα χορήγησης τίτλου "Νοσηλευτή Ψυχικής Υγείας".

Το πρόγραμμα  είναι ετήσιας διάρκειας, λειτουργεί στα πλαίσια της Α4Β/4844/3-11-88 Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ΦΕΚ  856/21-11-88  απόφασης από το 1992 έως και σήμερα και έχει εκπαιδεύσει και χορηγήσει τον αντίστοιχο τίτλο σε 259 Νοσηλευτές του Ψ.Ν.Α και άλλων γενικών και ειδικών Νοσοκομείων  σε Πανελλαδικό επίπεδο.

Υπεύθυνος της Ψυχιατρικής Ειδικότητας:  Παναγιωτίδης Ευστάθιος
Διευθύντρια Ν.Υ. : Mούγια Β.

Πληροφορίες:
Παναγιωτίδης Ευστάθιος:  2132054507- 500
Γραμματεία Ν.Υ: 2132054225

Το πρόγραμμα της Νοσηλευτικής Ψυχιατρικής Ειδικότητας στο Ψ.Ν.Α. ξεκίνησε από τον Οκτώβριο του 1992 βάσει της Υπουργικής απόφασης Α/4203 25/2/1988 αριθμ. φύλλου 106

Προϋποθέσεις για να παρακολουθήσει ο ενδιαφερόμενος το πρόγραμμα της ειδικότητας
 

  • Να είναι Νοσηλευτής Π.Ε. ή Τ.Ε.
  • Να έχει τουλάχιστον διετή προϋπηρεσία.
  • Να μην υπερβαίνει το 45ο έτος της ηλικίας του.
  • Να υπηρετεί την συγκεκριμένη στιγμή σε νοσηλευτικό ίδρυμα.
     

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα
Η εκπαίδευση γίνεται σε όλες τις υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας και η παρακολούθηση του προγράμματος είναι υποχρεωτική.

Το πρόγραμμα περιέχει:
40% Θεωρία
60% Πρακτική άσκηση.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
4 εκπαιδευτικές ενότητες σε χρονική διάρκεια 12 μηνών με σύνολο 1500 εκπαιδευτικών ωρών.


Τίτλος ειδικότητας

Οι περατούντες επιτυχώς στην ειδικότητα λαμβάνουν τον τίτλο αυτής από τον Νομάρχη της έδρας του Ιδρύματος που ασκήθηκαν, μετά από επιτυχείς εξετάσεις ενώπιον αρμόδιας εξεταστικής επιτροπής η οποία συνιστάται με απόφαση του Υπουργού Υγείας μετά από πρόταση του ΚΕΣΥ και αποτελείται από τρεις νοσηλευτές της αντίστοιχης ειδικότητας.

Έχουν ολοκληρωθεί έως σήμερα 13 εκπαιδευτικά προγράμματα από τα οποία έχουν αποφοιτήσει περίπου 178 νοσηλευτές. Ένα ακόμα πραγματοποιείται ήδη τώρα (2005-2006) το οποίο παρακολουθούν 20 άτομα

Υπεύθυνοι προγράμματος :

Μούγια Βασιλική , Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Ψ.Ν.Α
Παρή Ειρήνη, Τομεάρχης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
Λίλου Μαρία, Τομεάρχης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

Τηλ. Επικοινωνίας 2132054393-417-431