ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΑΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ