Προμήθεια παρακλινίου αναλυτή

Προμήθεια παρακλινίου αναλυτή

Διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΠΟΣΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΝΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ